Update 24/04

Met het besluit dat het onderzoek naar een AZC in het Nera gebouw is stopgezet hebben wij ook besloten om de WhatsApp groep op te heffen.

Wij blijven de stappen van de gemeente Wijdemeren volgen en mocht er nieuws zijn dan wordt dat geplaatst op deze website.

Dank voor de steun!

Einde update

Het COA heeft plannen om het Nera-gebouw aan de Radioweg in Nederhorst Den Berg te onderzoeken als mogelijke opvanglocatie voor maximaal 350 asielzoekers. Het asielzoekerscentrum zal gedurende 10 jaar in gebruik zijn en de samenstelling van de groep asielzoekers die wordt opgevangen, is gebaseerd op de landelijke instroom van mensen die in Nederland asiel aanvragen en wachten op de uitkomst van hun aanvraag.

Wij zijn van mening dat het NERA gebouw ongeschikt is voor opvang van asielzoekers. Daarnaast is de Gemeente Wijdemeren niet geschikt voor een grootschalig AZC. Daarom pleiten wij voor kleinschalige opvanglocaties verspreid over de gemeente Wijdemeren. Vindt jij dit ook? Teken dan de petitie door op de onderstaande knop te drukken.

Momenteel bevindt het plan van het COA zich in de onderzoeksfase, waarbij de geschiktheid van de locatie wordt onderzocht. Als de locatie geschikt wordt bevonden, zal het COA de nodige aanpassingen doen om het terrein geschikt te maken. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in juli 2023 bekendgemaakt.

flyer stop nera nederhorst den berg azc

Standpunt politiek en belangenorganisaties Wijdemeren

Na enkele weken van stilte laten steeds meer partijen van zich horen. Klik op de berichten hieronder op de reacties en standpunten van diverse politieke partijen en belangenverenigingen te lezen:


geen azc nederhorst den berg wijdemeren nera